ANVÄNDARVILLKOR

Senast uppdaterad 26 december 2022

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. AVTAL TILL VILLKOR
 2. IMMATERIALRÄTT
 3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER
 4. ANVÄNDARREGISTRERING
 5. FÖRBJUDNA AKTIVITETER
 6. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG
 7. BIDRAGSLICENS
 8. RIKTLINJER FÖR RECENSIONER
 9. SOCIALA MEDIER
 10. INLAGOR
 11. TREDJE PARTS WEBBPLATS OCH INNEHÅLL
 12. ANNONSÖRER
 13. WEBBPLATSHANTERING
 14. SEKRETESSPOLICY
 15. INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN
 16. LÖPTID OCH UPPSÄGNING
 17. ÄNDRINGAR OCH AVBROTT
 18. TILLÄMPLIG LAG
 19. TVISTLÖSNING
 20. KORRIGERING
 21. ANSVARSFRISKRIVNING
 22. ANSVARSBEGRÄNSNING
 23. ERSÄTTNING
 24. ANVÄNDARDATA
 25. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER
 26. ÖVRIGT
 27. KONTAKTA OSS
 28. AVTAL TILL VILLKOR

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet (”du”) och Bright Code AB (”företaget”, ”vi”, ” oss” eller” vår”), om din tillgång till och användning av http://frilansare.nu webbplats samt annan medieform, mediekanal, mobilwebbplats eller relaterad mobilapplikation, länkad eller på annat sätt ansluten till den (gemensamma ”webbplatsen”). Vi är folkbokförda i Sverige och har vårt säte på Karlsbergsvägen 1, Halmstad 30233. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att du har läst, förstått, och gått med på att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE GODKÄNNER ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE SLUTA ANVÄNDA DEN OMEDELBART.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor när som helst och av vilken anledning som helst. Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera det ”senast uppdaterade ” datumet för dessa Användarvillkor, och du avstår från all rätt att få ett specifikt meddelande om varje sådan ändring. Se till att du kontrollerar tillämpliga villkor varje gång du använder vår webbplats så att du förstår vilka villkor som gäller. Du kommer att bli föremål för, och kommer att anses ha blivit medveten om och har accepterat ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum då sådana reviderade användarvillkor publiceras.

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller som skulle underkasta oss något registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller land. Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt webbplatsen från andra platser det på eget initiativ och är ensamt ansvariga för att följa lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 13 år av ålder. Alla användare som är minderåriga i den jurisdiktion där de är bosatta (vanligtvis under 18 år) måste ha tillstånd från och övervakas direkt av sin förälder eller vårdnadshavare för att använda webbplatsen. Om du är minderårig måste du låta din förälder eller vårdnadshavare läsa och godkänna dessa användarvillkor innan du använder webbplatsen.

 1. IMMATERIALRÄTT

Om inget annat anges är webbplatsen vår äganderätt och all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (gemensamt ”innehållet”) och varumärken, servicemärken och logotyper som finns däri (”märkena”) ägs eller kontrolleras av oss eller licensieras till oss och skyddas av upphovsrätt och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen ”i befintligt skick” endast för din information och personligt bruk. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, aggregeras, publiceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt syfte, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen beviljas du en begränsad licens för att komma åt och använda webbplatsen och för att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått tillgång till enbart för din personliga, icke-kommersiella användning. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig i och till webbplatsen, innehållet och märkena.

Eventuellt innehåll som du köper på webbplatsen från tredje part (likställt med ”säljare” eller ”annonsägare”) har vi såklart ingen äganderätt över. Det är dock ditt ansvar att se till att den media du får tillgång till från tredje part ej är copyright-skyddat material om du önskar använda detta. Vi tar helt avstånd från all media som skickas till dig som användare från säljare och annonsörer du fått kontakt med över denna webbsida.

 1. ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda webbplatsen garanterar du att: (1) all registreringsinformation du skickar kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) Du kommer att behålla riktigheten i sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation efter behov; (3) Du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa användarvillkor; (4) du inte är under 13 år; (5) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du bor, eller om en minderårig, har du fått föräldrarnas tillstånd att använda webbplatsen; (6) Du kommer inte att komma åt webbplatsen via automatiserade eller icke-mänskliga medel, vare sig genom en bot, skript eller på annat sätt; (7) Du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt syfte; och (8) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).

 1. ANVÄNDARREGISTRERING

Du kan behöva registrera dig på webbplatsen. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och ansvarar för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn du väljer om vi, efter eget gottfinnande, bestämmer att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt anstötligt.

 1. FÖRBJUDNA AKTIVITETER

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det som vi gör webbplatsen tillgänglig för. Webbplatsen får inte användas i samband med några kommersiella strävanden förutom de som är specifikt godkända eller godkända av oss.

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:
Systematiskt hämta data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
Lura, lura eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation som användarlösenord.
Kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på Webbplatsen, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller genomdriver begränsningar av användningen av webbplatsen och/eller innehållet däri.
Nedvärdera, skada eller på annat sätt skada, enligt vår åsikt, oss och/eller webbplatsen.
Använda all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
Använd felaktigt våra supporttjänster eller skicka in falska rapporter om missbruk eller missförhållanden.
Använda webbplatsen på ett sätt som inte överensstämmer med gällande lagar eller förordningar.
Delta i obehörig inramning av eller länka till webbplatsen.
Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av stora bokstäver och skräppost (kontinuerlig publicering av repetitiv text), som stör någon parts oavbrutna användning och njutning av webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, förändrar eller stör användningen, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.
Delta i all automatiserad användning av systemet, till exempel att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings-och extraktionsverktyg.
Ta bort upphovsrätten eller andra äganderättsmeddelanden från något innehåll.
Försök att efterlikna en annan användare eller person eller använda en annan användares användarnamn.
Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamlings-eller överföringsmekanism, inklusive, utan begränsning, clear graphics interchange Format (”gifs”), 1 kg 1 pixlar, webbbuggar, cookies eller andra liknande enheter (ibland kallade ”spionprogram” eller ”passiva insamlingsmekanismer” eller ”PCM”).
Störa, störa eller skapa en onödig börda på webbplatsen eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till webbplatsen.
Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.
Försök att kringgå alla åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomsten till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
Med undantag för vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, dechiffrera, dekompilera, demontera eller bakåtkompilera någon av programvaran som omfattar eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
Förutom vad som kan vara resultatet av standard sökmotor eller webbläsare användning, använda, starta, utveckla, eller distribuera något automatiserat system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuska verktyg, skrapa, eller offline läsare som kommer åt webbplatsen, eller använda eller starta någon obehörig skript eller annan programvara.
Använd en köpagent eller inköpsagent för att göra inköp på webbplatsen.
Göra obehörig användning av Webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk eller annan väg för att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiserat sätt eller under falska förespeglingar.
Använda webbplatsen som en del av alla ansträngningar för att konkurrera med oss eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för något intäktsgenererande företag eller kommersiellt företag.

 1. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

Webbplatsen kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och annan funktionalitet och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, överföra, utföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (kollektivt ”bidrag”). Bidrag kan visas av andra användare av webbplatsen och via tredje parts webbplatser. Som sådan kan alla bidrag du överför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller gör några bidrag tillgängliga, representerar och garanterar du därmed att:
Skapandet, distributionen, överföringen, offentlig visning eller prestanda och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina bidrag gör inte och kommer inte att bryta mot äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller moraliska rättigheter för någon tredje part.
Du är skapare och ägare av eller har nödvändiga licenser, rättigheter, samtycke, utgåvor och behörigheter att använda och tillåta oss, webbplatsen och andra användare av Webbplatsen att använda dina bidrag på något sätt som webbplatsen och dessa användarvillkor överväger.
Du har skriftligt samtycke, frisläppande och / eller tillstånd från varje identifierbar enskild person i Dina Bidrag att använda namnet eller likheten hos varje sådan identifierbar enskild person för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på något sätt som övervägs av webbplatsen och dessa användarvillkor.
Dina Bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
Dina Bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, massutskick eller andra former av uppmaning.
Dina Bidrag är inte obscena, otrevliga, lustiga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (som bestäms av oss).
Dina Bidrag förlöjligar inte, hånar, nedvärderar, skrämmer eller missbrukar någon.
Dina Bidrag används inte för att trakassera eller hota (i juridisk mening av dessa termer) någon annan person och för att främja våld mot en viss person eller klass av människor.
Dina Bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
Dina Bidrag bryter inte mot någon tredje parts integritet eller publicitetsrättigheter.
Dina Bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag om barnpornografi eller på annat sätt är avsedda att skydda minderåriga hälsa eller välbefinnande.
Dina Bidrag innehåller inga stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuell preferens eller fysiskt handikapp.
Dina Bidrag bryter inte mot eller länkar till material som bryter mot någon Bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.
All användning av webbplatsen i strid med ovanstående bryter mot dessa Användarvillkor och kan bland annat leda till uppsägning eller upphävande av dina rättigheter att använda webbplatsen.

 1. BIDRAGSLICENS

Genom att publicera Dina Bidrag till någon del av webbplatsen eller göra bidrag tillgängliga för webbplatsen genom att länka ditt konto från webbplatsen till något av dina sociala nätverkskonton, beviljar du automatiskt, och du representerar och garanterar att du har rätt att bevilja oss en obegränsad, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, fullt betald, världsomspännande rätt och licens att vara värd, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, sälja, publicera, sända, retitle, arkivera, lagra, cache, offentligt framföra, offentligt visa, omformatera, översätta, överföra, (helt eller delvis), och distribuera sådana bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) för något ändamål, kommersiell, reklam eller på annat sätt, och för att förbereda härledda verk av, eller införliva i andra verk, sådana bidrag, och bevilja och godkänna underlicenser av det föregående. Användningen och distributionen kan ske i alla medieformat och via alla mediekanaler.

Denna licens kommer att gälla för alla former, media eller teknik som nu är känd eller hädanefter utvecklad, och inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchise namn, i förekommande fall, och något av de varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper och personliga och kommersiella bilder du tillhandahåller. Du avstår från alla moraliska rättigheter i Dina Bidrag, och du garanterar att moraliska rättigheter inte annars har hävdats i dina bidrag.

Vi hävdar inte något ägande över Dina Bidrag. Du behåller fullt ägande av alla Dina Bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är förknippade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller framställningar i Dina Bidrag som tillhandahålls av dig i något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för Dina Bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från eventuella rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

Vi har rätt, efter eget gottfinnande, (1) att redigera, redigera eller på annat sätt ändra bidrag; (2) att kategorisera eventuella bidrag för att placera dem på mer lämpliga platser på webbplatsen; och (3) att förhandsgranska eller ta bort Bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina bidrag.

 1. RIKTLINJER FÖR RECENSIONER

Vi kan ge dig områden på webbplatsen för att lämna recensioner eller betyg. När du publicerar en recension måste du följa följande kriterier: (1) Du bör ha förstahandserfarenhet med den person / enhet som granskas; (2) Dina recensioner ska inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiskt, stötande eller hatspråk; (3) dina recensioner ska inte innehålla diskriminerande referenser baserade på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionshinder; (4) Dina recensioner ska inte innehålla hänvisningar till olaglig aktivitet; (5) Du bör inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner; (6) Du bör inte dra några slutsatser om lagligheten i beteendet; (7) du får inte lägga upp några falska eller vilseledande uttalanden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att lägga upp recensioner, vare sig positiva eller negativa.

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller ta bort recensioner, även om någon anser att recensioner är stötande eller felaktiga. Recensioner godkänns inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller synpunkter från någon av våra dotterbolag eller partners. Vi tar inte ansvar för någon granskning eller för några fordringar, skulder eller förluster till följd av någon granskning. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicensierbar rätt och licens att reproducera, modifiera, översätta, överföra på något sätt, visa, utföra och/eller distribuera allt innehåll som rör recensioner.

 1. SOCIALA MEDIER

Som en del av webbplatsens funktionalitet kan du länka ditt konto till onlinekonton du har med tredje parts Tjänsteleverantörer (varje sådant konto, ett ”tredjepartskonto”) genom att antingen: (1) tillhandahålla din inloggningsinformation från tredje part via webbplatsen; eller (2) tillåta oss att komma åt ditt tredjepartskonto, vilket är tillåtet enligt tillämpliga villkor som reglerar din användning av varje tredjepartskonto. Du representerar och garanterar att du har rätt att avslöja din inloggningsinformation från tredje part till oss och/eller ge oss tillgång till ditt tredjepartskonto, utan att du bryter mot något av de villkor som styr din användning av det tillämpliga Tredjepartskontot och utan att ålägga oss att betala några avgifter eller göra oss föremål för eventuella användningsbegränsningar som åläggs av tredjepartstjänstleverantören av Tredjepartskontot. Genom att ge oss tillgång till tredjepartskonton förstår du att (1) Vi kan komma åt, göra tillgängligt och lagra (om tillämpligt) allt innehåll som du har tillhandahållit och lagrat i ditt tredjepartskonto (”Socialt nätverksinnehåll”) så att det är tillgängligt på och via webbplatsen via ditt konto, inklusive utan begränsning eventuella vänlistor och (2) Vi kan skicka till och ta emot ytterligare information från ditt tredjepartskonto i den utsträckning du meddelas när du länkar ditt konto till Tredjepartskontot. Beroende på vilka tredjepartskonton du väljer och med förbehåll för de sekretessinställningar som du har ställt in i sådana tredjepartskonton kan personligt identifierbar information som du lägger upp på dina tredjepartskonton vara tillgänglig på och via ditt konto på webbplatsen. Observera att om ett tredjepartskonto eller tillhörande tjänst blir otillgänglig eller vår tillgång till ett sådant tredjepartskonto avslutas av tredjepartsleverantören, kan det hända att innehåll i det sociala nätverket inte längre är tillgängligt på och via webbplatsen. Du kommer att kunna inaktivera anslutningen mellan ditt konto på webbplatsen och dina tredjepartskonton när som helst. OBSERVERA ATT DITT FÖRHÅLLANDE TILL TREDJE PARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER SOM ÄR ASSOCIERADE MED DINA TREDJE PARTS KONTON ENDAST REGLERAS AV DITT AVTAL MED SÅDANA TREDJE PARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER. Vi gör inga ansträngningar för att granska något socialt nätverksinnehåll för något syfte, inklusive men inte begränsat till, för noggrannhet, laglighet eller icke-intrång, och vi är inte ansvariga för något socialt nätverksinnehåll. Du bekräftar och godkänner att vi får komma åt din e-postadressbok som är kopplad till ett tredjepartskonto och din kontaktlista som lagras på din mobila enhet eller surfplatta enbart för att identifiera och informera dig om de kontakter som också har registrerat sig för att använda webbplatsen. Du kan inaktivera anslutningen mellan webbplatsen och ditt tredjepartskonto genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan eller genom dina kontoinställningar (om tillämpligt). Vi kommer att försöka ta bort all information som lagrats på våra servrar som erhållits via ett sådant tredjepartskonto, förutom användarnamnet och profilbilden som kopplas till ditt konto.

 1. INLAGOR

Du bekräftar och accepterar att alla frågor, kommentarer, förslag, ideer, feedback eller annan information om webbplatsen (”inlagor”) som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och ska bli vår enda egendom. Vi äger exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och har rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för något lagligt syfte, kommersiellt eller på annat sätt, utan bekräftelse eller ersättning till dig. Du avstår härmed från alla moraliska rättigheter till sådana inlagor, och du garanterar härmed att sådana inlagor är original hos dig eller att du har rätt att skicka in sådana inlagor. Du samtycker till att det inte ska finnas någon regressrätt mot oss för någon påstådd eller faktisk överträdelse eller missbruk av någon äganderätt i dina inlägg.

 1. TREDJE PARTS WEBBPLATS OCH INNEHÅLL

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser (”tredjepartswebbplatser”) samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information, applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller härrör från tredje part (”Tredjepartsinnehåll”). Sådana tredjepartswebbplatser och Tredjepartsinnehåll undersöks, övervakas eller kontrolleras inte för noggrannhet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi är inte ansvariga för tredje parts webbplatser som nås via webbplatsen eller något Tredjepartsinnehåll som publiceras på, är tillgängligt via eller installeras från webbplatsen, inklusive innehåll, noggrannhet, offensivitet, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer för eller som finns på tredje parts webbplatser eller Tredjepartsinnehåll. Att inkludera, länka till eller tillåta användning eller installation av tredje parts webbplatser eller innehåll från tredje part innebär inte godkännande eller godkännande av detta av oss. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och komma åt tredje parts webbplatser eller att använda eller installera innehåll från tredje part, gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre reglerar. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive sekretess-och datainsamlingsmetoder, för alla webbplatser som du navigerar från webbplatsen eller relaterade till applikationer som du använder eller installerar från webbplatsen. Alla köp du gör via tredje parts webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar för sådana inköp som uteslutande är mellan dig och tillämplig tredje part. Du godkänner och bekräftar att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredje parts webbplatser och du ska hålla oss skadeslösa från skada som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss skadeslösa från eventuella förluster som uppstått av dig eller skada som orsakats dig i samband med eller på något sätt resulterar från tredje parts innehåll eller någon kontakt med tredje parts webbplatser.

 1. ANNONSÖRER

Vi tillåter annonsörer att visa sina annonser och annan information i vissa delar av webbplatsen, till exempel sidofältannonser eller bannerannonser. Om du är annonsör ska du ta fullt ansvar för alla annonser du placerar på webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls på webbplatsen eller produkter som säljs via dessa annonser. Vidare garanterar och intygar du som annonsör att du har alla rättigheter och befogenheter att placera annonser på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter och avtalsrättigheter. Vi ger helt enkelt utrymme att placera sådana annonser, och vi har ingen annan relation med annonsörer.

 1. WEBBPLATSHANTERING

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som, efter eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapportera sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar att ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivna i storlek eller på något sätt belastande för våra system; och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta webbplatsens funktion.

 1. SEKRETESSPOLICY

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Läs vår Integritetspolicy: https://frilansare.nu/integritetspolicy/. genom att använda webbplatsen godkänner du att vara bunden av vår sekretesspolicy, som ingår i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen är värd i Sverige. Om du besöker webbplatsen från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från gällande lagar i Sverige, överför du dina uppgifter till Sverige genom din fortsatta användning av webbplatsen och du samtycker till att dina uppgifter överförs till och behandlas i Sverige.

 1. INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du tror att något material som är tillgängligt på eller via webbplatsen bryter mot någon upphovsrätt du äger eller kontrollerar, vänligen meddela oss omedelbart med hjälp av kontaktinformationen nedan (en ”anmälan”). En kopia av din anmälan kommer att skickas till den person som postade eller lagrade materialet som adresserades i meddelandet. Observera att du enligt gällande lag kan hållas ansvarig för skador om du gör väsentliga felaktigheter i en anmälan. Således, om du inte är säker på att material som finns på eller länkas till av webbplatsen kränker din upphovsrätt, bör du överväga att först kontakta en advokat.

 1. LÖPTID OCH UPPSÄGNING

Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANNAN BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT, EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN (INKLUSIVE BLOCKERING AV VISSA IP-ADRESSER), TILL NÅGON PERSON AV NÅGON ANLEDNING ELLER UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND SOM FINNS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER AV TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER TA BORT DITT KONTO OCH ALLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU HAR LAGT UPP NÄR SOM HELST, UTAN VARNING, EFTER EGET GOTTFINNANDE.

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning, är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på tredje parts vägnar. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga, straffrättsliga och förbudsföreläggande.

 1. ÄNDRINGAR OCH AVBROTT

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på Webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande när som helst. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av webbplatsen.

Vi kan inte garantera att webbplatsen kommer att vara tillgänglig hela tiden. Vi kan uppleva maskinvara, programvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket resulterar i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt ändra webbplatsen när som helst eller av någon anledning utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för förlust, skada eller besvär som orsakas av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen under driftstopp eller upphörande av webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja webbplatsen eller att tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband därmed.

 1. TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor regleras av och tolkas enligt Sveriges lagar, och användningen av FN: s konvention om avtal om internationell försäljning av varor är uttryckligen utesluten. Om din vanliga vistelseort är i EU, och du är konsument, har du dessutom det skydd som tillhandahålls dig genom obligatoriska bestämmelser i lagen i ditt bosättningsland. Bright Code AB och dig själv är båda överens om att underkasta sig domstolarnas icke-exklusiva behörighet __, vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa användarvillkor i Sverige eller i det EU-land där du bor.

 1. TVISTLÖSNING

Informella Förhandlingar

För att påskynda lösningen och kontrollera kostnaden för eventuella tvister, kontroverser eller anspråk relaterade till dessa användarvillkor (varje ”tvist” och kollektivt ”tvisterna”) som väckts av antingen dig eller oss (individuellt, en ”part” och kollektivt, ”parterna”), är parterna överens om att först försöka förhandla om eventuella tvister (utom de tvister som uttryckligen anges nedan) informellt i minst trettio (30) dagar innan skiljedom inleds. Sådana informella förhandlingar inleds med skriftligt meddelande från den ena parten till den andra parten.

Bindande Skiljedom

Varje tvist som uppstår på grund av förhållandena mellan parterna i detta avtal ska bestämmas av en skiljedomare som kommer att väljas i enlighet med skiljedomsförfarandet och de interna reglerna för Europeiska skiljedomstolen som ingår i European Centre of Arbitration som har sitt säte i Strasbourg, och som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan om skiljedom lämnas in, och som antagande av denna klausul utgör godkännande. Skiljedomstolens säte ska vara Stockholm, Sverige. Rättegångsspråket ska vara svenska. Tillämpliga materiella rättsregler ska vara Sveriges lag.

Restriktioner

Parterna är överens om att varje skiljedom ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter, (a) inget skiljedomsförfarande ska förenas med något annat förfarande; (b) Det finns ingen rätt eller auktoritet för att en tvist ska skiljas på Grupptalan eller att använda grupptalansförfaranden; och (c) det finns ingen rätt eller auktoritet för att en tvist ska väckas i en påstådd representativ egenskap på uppdrag av allmänheten eller andra personer.

Undantag från informella förhandlingar och skiljeförfarande

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om informella förhandlingar och bindande skiljedom: (a) eventuella tvister som syftar till att genomdriva eller skydda eller om giltigheten av någon av en parts immateriella rättigheter; (b) eventuella tvister relaterade till eller till följd av anklagelser om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller obehörig användning; och (c) eventuella krav på förbudsföreläggande. Om denna bestämmelse visar sig vara olaglig eller ogenomförbar, kommer ingen av parterna att välja att medla någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befinns vara olaglig eller ogenomförbar och sådan tvist ska avgöras av en behörig domstol inom de domstolar som anges för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den personliga jurisdiktionen för den domstolen.

 1. KORRIGERING

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, prissättning, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen när som helst, utan föregående meddelande.

 1. ANSVARSFRISKRIVNING

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS PÅ EN AS-IS OCH AS-TILLGÄNGLIG BASIS. DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER FRÅNSÄGER VI OSS ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING DÄRAV, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. VI GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGRA WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE TILL WEBBPLATSEN OCH VI TAR INGET ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGRA (1) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLL OCH MATERIAL, (2) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT SLAG, TILL FÖLJD AV DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH / ELLER ALL PERSONLIG INFORMATION OCH / ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄRI, (4) AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) EVENTUELLA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER VIA WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART OCH/ELLER (6) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLL SOM PUBLICERAS, ÖVERFÖRS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GÖRS TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR INTE, STÖDER, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILAPPLIKATION SOM FINNS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN REKLAM, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARA FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJE PARTS LEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST VIA NÅGOT MEDIUM ELLER I NÅGON MILJÖ, BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA OMDÖME OCH VARA FÖRSIKTIG NÄR DET ÄR LÄMPLIGT.

 1. ANSVARSBEGRÄNSNING

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA CHEFER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR, EXEMPLIFIERANDE, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER STRAFFSKADESTÅND, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE INTÄKTER, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR VID DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

 1. ERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss skadeslösa, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och utgifter, som gjorts av någon tredje part på grund av eller till följd av: (1) Dina Bidrag; (2) användning av webbplatsen; (3) brott mot dessa användarvillkor; (4) brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor; (5) Din kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (6) någon öppen skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du anslöt till via webbplatsen. Oaktat det föregående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad påta oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som du är skyldig att gottgöra oss för, och du samtycker till att på din bekostnad samarbeta med vårt försvar av sådana påståenden. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna ersättning när vi blir medvetna om det.

 1. ANVÄNDARDATA

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till Webbplatsen i syfte att hantera webbplatsens prestanda, liksom uppgifter om din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopior av data, är du ensam ansvarig för all data som du överför eller som relaterar till någon aktivitet du har åtagit dig att använda webbplatsen. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådana uppgifter, och du avstår härmed från all rätt till handling mot oss till följd av sådan förlust eller korruption av sådana uppgifter.

 1. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER

Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNINGEN AV ELEKTRONISKA SIGNATURER, KONTRAKT, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REGISTER OCH ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICYER OCH REGISTER ÖVER TRANSAKTIONER SOM INITIERATS ELLER SLUTFÖRTS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en original signatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på annat sätt än elektroniska medel.

 1. Övriga

Dessa Användarvillkor och eventuella policyer eller driftsregler som publiceras av oss på webbplatsen eller i förhållande till Webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor fungerar i den utsträckning som lagen tillåter. Vi kan när som helst överlåta någon eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera orsakad av någon orsak utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, anses denna bestämmelse eller del av bestämmelsen avskiljas från dessa Användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget samriskföretag, partnerskap, anställning eller agenturförhållande mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss genom att ha utarbetat dem. Du avstår härmed från alla försvar som du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa Användarvillkor och bristen på undertecknande av parterna för att utföra dessa användarvillkor.

 1. KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av Webbplatsen, vänligen kontakta oss på:

Bright Code AB
Karlsbergsvägen 1
30233, Halmstad
Sverige

Telefon: + 46709963443
kontakt@frilansare.nu

Logga in

Registrera

Återställ lösenord

Var god ange ditt användarnamn eller din mejladress. Du kommer att få en länk för att skapa ett nytt lösenord via din mejl.